• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

WRZESIEŃ 2013

Drukuj PDF

Dwuletnia przygoda z Programem Comenius "Uczenie się przez całe życie" rozpoczęła się!!!

Miesiąc wrzesień upłynął na zapoznaniu uczniów i nauczycieli z celami i ideą projektu.
Nasz projekt "All different, all the same: Europe's children", ma na celu przybliżenie charakterystyki mniejszości etnicznych,
w szczególności mniejszości romskiej, która w Zabrzu jest dość liczna i zauważalna.
Koordynatorami projektu w szkole są panie Anna Kossowska-Peksa oraz Seweryna Gołkowska.

Zorganizowane zostało spotkanie w auli szkoły, którego celem było przedstawienie działań zawartych w projekcie.
Uczniowie dowiedzieli się o akcjach przewidzianych na najbliższe dwa lata,
ale co najważniejsze zostali szczegółowo poinformowani w jaki sposób zostaną wybrani szczęśliwcy do wyjazdów zagranicznych,
czyli tzw. mobilności.

Głównym kryterium decydującym o wyjeździe zagranicznym będzie test wiedzy (typu a, b, c, d) o danym kraju.
W sytuacji tej samej liczby punktów uzyskanych z testu o wyjeździe zadecyduje znajomość języka angielskiego, jako języka projektu.
Ze względu na to, że projekt jest dwuletni do udziału w nim zaproszone zostały klasy pierwsze i drugie,
tak aby wszyscy zaangażowani w projekt uczniowie mogli powitać naszych europejskich gości w czerwcu 2015.

Uczniowie zapisali się na listy do poszczególnych krajów i ... ruszyli do księgarń po przewodniki po Rumuni, Portugalii, Islandii i Cyprze :)
Zwłaszcza o ... Cyprze, który jest ostatni w kolejce do odwiedzin.

Ponadto z końcem miesiąca rozpoczęły sie gorączkowe przygotowania do mobilności w Rumuni.
21 października odwiedzamy szkołę w Talmaciu niedaleko Sybina (rumuńskie: Sibiu).
Testy zostały napisane, szczęśliwcy zostali wybrani !!!
Do Rumuni pojadą Hania Deckert kl. 1cg, Klaudia Derbot kl. 1cg, Oliwia Niepsuj kl. 2bg i Joasia Młyńska kl. 1d.


Dziewczyny z ekipą z Portugalii.