• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

STYCZEŃ 2014

Drukuj PDF

Wszystkiego Najlepszego z okazji Nowego Roku dla wszystkich !!!

Styczeń był miesiącem, który nie sprzyjał działaniom projektowym, głównie z powodu tego, że pracowaliśmy i uczyliśmy się tylko 11 dni. W tym roku województwo śląskie znalazło sie w pierwszej turze ferii świątecznych, stąd tak krótka przerwa pomiędzy przerwą świąteczną a zimową. Najważniejszymi kwestiami dla uczniów i nauczycieli była w tym krótkim czasie oczywiście klasyfikacja semestralna. Uczniowie walczyli o oceny i zajęci byli wypracowywaniem jak najwyższej średniej na koniec semestru.

Udało nam się jednak przeprowadzić anonimowe ankiety w klasach na temat tolerancji.
Celem ankiet będzie pokazanie, czy stosunek uczniów do mniejszości etnicznych, w szczególności Romów, zmienił się po realizacji projektu. Wyniki ewaluacji ankiet zostaną zamieszczone na comeniusowej gazetce.

Następne ankiety będą przeprowadzone z końcem w maju lub czerwcu 2015.