• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Biblioteka

Drukuj PDF

Aforyzmy o książce


Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach. Cicero (106-43 p.n.e.)

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana.  Joachim Lelewel (1786-1861)

Wystrzegaj się ludzi jednej książki. Św. Tomasz (1225-1274)

Kto czyta książki, żyje podwójnie. Umberto Eco (1932- )

Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem-to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.  (przysłowie chińskie)Biblioteka szkolna zaprasza:

Poniedziałek 815 - 1430
Wtorek 815 - 1430
Środa 815 - 1235
Czwartek 815 - 1430
Piątek 815 - 1430


W bibliotece szkolnej możesz miło i pożytecznie spędzić czas:

 -wypożyczając książkę,
-korzystając z księgozbioru podręcznego w czytelni,
-pracując przy komputerze z dostępem do Internetu,
-grając w szachy,
-przeglądając informatory dla maturzystów i gimnazjalistów.

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór podręczny do skorzystania w czytelni:

-encyklopedie ogólne i specjalne,
-słowniki: językowe i rzeczowe,
-informatory,
-prasę
oraz bogaty księgozbiór w wypożyczalni:
-komplety lektur z języka polskiego dla gimnazjum i liceum,
-literaturę popularnonaukową,
-podręczniki,
-wydawnictwa z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii.

W szkolnym centrum multimedialnym można korzystać z Internetu.Regulamin biblioteki szkolnej i centrum multimedialnego

Biblioteka otwarta jest zgodnie z organizacją roku szkolnego- zbiory biblioteczne udostępniane są od września do czerwca.
Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
-wypożyczając je do domu,
-czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),
-wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do pracowni).
Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu tożsamości.
Wypożyczeń dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły dokonuje się na podstawie karty bibliotecznej.
Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z karty czytelnika.
Uczeń może posiadać na swojej karcie wypożyczeń do sześciu książek wypożyczonych jednocześnie, w tym najwyżej dwie lektury.
Maksymalny czas wypożyczenia książki to dwa tygodnie. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można prolongować na kolejny okres dwóch tygodni (z wyjątkiem lektur).
Uczeń przygotowujący się do olimpiady lub konkursu przedmiotowego może posiadać na swoim koncie wypożyczeń wiele książek. O ilości książek i terminie zwrotu książek decyduje nauczyciel-bibliotekarz.
Uczeń, który nie oddał w terminie książki nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek. Zauważone uszkodzenia zgłasza bibliotekarzowi.
Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin (załącznik nr 1).
Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
Czytelnik może wypożyczyć książki na okres wakacji po uprzednim uzgodnieniu z bibliotekarzem.
Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do uregulowania i zlikwidowania swojego konta bibliotecznego, co wiąże się z otrzymaniem zaświadczenia (załącznik nr 2) potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
Rozstrzyganie sporów nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach dyrektora szkoły.


Załącznik nr 1

Z komputera multimedialnego mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza.
Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni.
Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba.
Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny.
Istnieje możliwość rezerwacji komputera na następny dzień (1 godz.).
Uczeń może skorzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnej, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę.
Nie wolno! Zmieniać ustawień w BIOS-ie, wgrywać własnych programów oraz kasować już zainstalowanych.
Nie wolno! wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela-bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
Zabrania się wkładania własnych dyskietek, płyt CD do stacji dysków bez zgody bibliotekarza.
Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).