• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Szkolny doradca zawodowy

Drukuj PDF

Zakres działalności szkolnego doradcy zawodowego  
 
Orientacja zawodowa
Zainteresowanie zawodami i przyszłością zawodową pojawia się już u dzieci kilkuletnich. W miarę rozwoju dziecka i poszerzania się jego wiedzy o otaczającym świecie, zmieniają się jego preferencje zawodowe. Deklarowane wybory mają szansę na większą stabilność i głębszą motywację, jeśli będą oparte na aktywnie zdobytej wiedzy o wymaganiach zawodowych, jak i o własnych zdolnościach i ograniczeniach.
Dorośli w znaczący sposób wpływają na kształtowanie się poglądów i postaw młodzieży (rodzice i nauczyciele) w celu podejmowania właściwej  decyzji zawodowej.
Ważna jest pomoc uczniom  w gromadzeniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia, a także w dziedzinie poznawania samego siebie i tworzenia realistycznej samooceny.
Młodzież oczekuje wsparcia  w określeniu ich drogi życiowej, gdyż sami często nie mają jeszcze wystarczającej wiedzy o świecie i trudno im dokonać obiektywnej samooceny. Należy ich tak przygotować, aby wybór zawodu był świadomy i dojrzały.
 
Realizuję swoje zadania m. in. poprzez:
• prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
• indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami,
• konsultacje i porady indywidualne,
• wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych,
 
Moje zajęcia z uczniami obejmują:
• poznawanie różnych zawodów,
• poznawanie osobowości,
• autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów,
• konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
• poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych,
• pomoc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej,
 
Zapraszam uczniów oraz rodziców na konsultacje i porady indywidualne.

mgr  Seweryna Gołkowska
szkolny doradca zawodowy