• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nowy serwis www

Drukuj PDF

Dzięki poświęceniu i pracy autorów uruchomiono nowy serwis stron www

 

Wszystkim  odwiedzającym nasz serwis dedykujemy te słowa:

Jakub 3,13-18

Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza i nie obłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią”.

 

 

I LO Brązowa Szkoła 2018

Nasze galerie