• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dopalacze

Drukuj PDF

Dopalacze

Dopalacze – czyli nowe narkotyki – to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. „Dopalacze” zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, właśnie z taką intencją jest sprzedawany. W grupie dopalaczy” znajdują się substancje o różnym działaniu. Możemy je podzielić na trzy typy: 1) o działaniu pobudzającym, 2)
o działaniu halucynogennym oraz 3) o działaniu reklamowanym jako zbliżony do marihuany. Większość „dopalaczy” charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzić może do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci.

Dlaczego tak niebezpieczne produkty można nadal zakupić, chociażby na internetowych portalach? „Dopalacze” są próbą obejścia prawa zabraniającego sprzedaży narkotyków. Cechą charakterystyczną „dopalaczy” jest to, że substancje w nich zawarte nie znajdują się w wykazach substancji kontrolowanych prawem. Handlarze narkotyków „na szybko” wymyślają i produkują nowe produkty zaraz po tym, gdy poprzednie ich wersje zostaną zabronione. Wykorzystują w ten sposób lukę
w prawie. Z tym faktem wiążą się ogromne zagrożenia. Po pierwsze nie wiadomo, jakie substancje znajdują się w „dopalaczach” i w jakich ilościach, w związku z czym niezbadany jest sposób oddziaływania na pracę różnych organów wewnętrznych, jak bardzo mogą zaszkodzić osobie, która je zażyła i jaka dawka może być śmiertelna. Dlatego osobom, które zażyły te produkty może być trudno udzielić skutecznej pomocy medycznej. Po drugie „dopalacze” produkowane są w niesterylnych warunkach, często w związku z tym znajdują się w nich różne zanieczyszczenia, które dodatkowo oddziaływają negatywnie na organizm i przyczyniają się do utraty zdrowia osób, które zażyły tych narkotyków.

Na podstawie http://dopalaczeinfo.pl

Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz
o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna
i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia
i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz
w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Na podstawie : Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Gdzie jeszcze można znaleźć wsparcie i pomoc?

• Program Profilaktyczno-Interwencyjny Lepiej Razem Niż Osobno tel. 0 515 191 155. Po godzinie 15 na telefony alarmowe: Policję – 997 , Straż Miejską- 986

• Bezpłatne doradztwo: prawne, psychologiczne, socjalne w każdą środę w godzinach 16:00-18:00
w Centrum Kształcenie Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, ul. 3 Maja 95.    

• Pomarańczowa Linia-Pomaga rodzicom, których dzieci mają problem z alkoholem 0801 14 00 68

• Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Program Fred Goes Net, Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze, 32 271 84 42

• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze,

tel. 32271 84 42 lub 32 278 11 99 w.107

• Zespół Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Wyzwolenia 7, I piętro, pokój 12, tel. 32278 56 70 (próby samobójcze, gwałtowne zmiany w życiu, przeciążenie psychiczne, przemoc psychiczna i fizyczna, utrata bliskiej osoby itp.)

• Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks”, ul. Grunwaldzka 46, 41- 800 Zabrze, tel. 32273 32 11 (trudności w funkcjonowaniu społecznym, stan niepokoju, przygnębienia, trudność w skupieniu uwagi, agresja słowna, fizyczna itp.)

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. 3 Maja 93a, 41-800 Zabrze, tel. 32370 22 40

• Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu, ul. Jordana 2 lok.11, 41-808 Zabrze, tel. 32272 21 02, 32272 30 37

• Komenda Miejska Policji w Zabrzu, Referat ds. Przestępczości Nieletnich, tel. 32 277 92 96