• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Bierzemy udział w programach:

Drukuj PDF

Akademia Przyszłości

Projekt będzie realizowany w szkole  przez 3 lata – od 1 września 2010 roku do końca roku szkolnego 2012/2013.

O Projekcie

e-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 3.3. – Poprawa jakości kształcenia z Poddziałania 3.3.4. – Modernizacja treści i metod kształcenia.

Skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych na terenie całej Polski.
Weźmie w nim udział 200 gimnazjów, 1500 nauczycieli oraz 15000 uczniów klas 1. rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011.

Misja Projektu

Przygotowanie uczniów gimnazjum do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i uczenia się przez całe życie.

Cel Projektu

Kształtowanie u uczniów siedmiu kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
 • kompetencje informatyczne,
 • umiejętność uczenia się,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • inicjatywność i przedsiębiorczość.

W ramach Projektu opracowany zostanie „Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych”, który określi:

 • jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe,
 • jak pracować z uczniami zdolnymi,
 • jak pomóc uczniom klas pierwszych gimnazjów, którzy na sprawdzianie na zakończenie 6 klasy osiągnęli najniższe wyniki.

 

Projekt będzie realizowany podczas zajęć z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości (WOS).

Specjalnie do realizacji zaplanowanych w Projekcie zadań zostanie uruchomiona platforma e-learningowa, na której zostaną zamieszczone wszystkie materiały dla uczniów i nauczycieli.

Uczniowie będą mogli samodzielnie lub pod opieką nauczyciela korzystać z jednostek e-learningowych oraz komunikować się z biorącymi udział w Projekcie rówieśnikami z całej Polski. Dzięki indywidualnemu loginowi każdy nauczyciel i uczeń będzie miał stały dostęp do platformy w każdym miejscu i czasie.
Odpowiednie cechy funkcjonalne platformy pozwolą nauczycielom na tworzenie wirtualnych klas, a także sprawdzanie postępów i zaangażowania uczniów.

InterEOL-mgr Ewa Krzyszczak, mgr Magdalena Szromek , mgr Agnieszka Zdechlik.

Szkoła Zarządzająca Wiedzą -mgr Bibiana Magiera.

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu  Szkoła Zarządzająca Wiedzą. Jego autorkami są: Mirela Nawrot i Irena Dzierzgowska. Dzięki niemu uczniowie „Jedynki” nauczą się, jak się uczyć, czyli planować, by właściwie wykorzystać czas, zdobywać wiedzę, myśleć twórczo, prezentować wiedzę, i oceniać stan tej wiedzy.

Realizacja programu odbywa się od września we wszystkich gimnazjalnych klasach pierwszych i drugiej c gimnazjum. Uczniowie otrzymali indeksy, w których będą odnotowywać swoje osiągnięcia w ramach pięciu modułów. Podpisali też umowy z Dyrektorem szkoły, deklarując swoją aktywność i chęć uczestnictwa w programie.

A więc powtórzmy za jego autorkami:

"WIEDZA BEZ MYŚLENIA JEST BEZUŻYTECZNA, MYŚLENIE BEZ WIEDZY JEST JAŁOWE" .

Życzmy  przyszłym menadżerom wiedzy powodzenia.

Śląska Szkoła Jakości-mgr I.Reutowicz, mgr E.Krzyszczak, mgr M.Szromek.

Otwarta Szkoła -mgr Roman Mocek.