• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bezpieczna Szkoła

Drukuj PDF

Odbyło się spotkanie pracowników ZSO, przedstawicieli rodziców i uczniów na temat bezpieczeństwa w szkołach. W spotkaniu uczestniczyli również  przedstawiciele organu prowadzącego, policji oraz Pani wizytator Anna Kij.

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych
Rodzice i Uczniowie


Uprzejmie informuję, że z upoważnienia Wojewody Śląskiego zgodnie z Uchwałą nr 186/2006 Rady Ministrów z dnia 07.11.2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach oświatowych podejmuję, działania w porozumieniu z Policją i przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego związane z przeglądem i oceną stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach.

W związku z powyższym, w najbliższych dniach tj. od 17. XI 2006 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczną pracę zespoły, które przeprowadzą kontrolę stanu bezpieczeństwa w szkołach/ placówkach .
W skład zespołów wchodzić będą przedstawiciele Policji, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz jednostek samorządów terytorialnych.

Do najpilniejszych zadań ww. zespołów należy uzyskanie informacji o sytuacjach,
w których uczniowie podlegają stałej opresji i zadawaniu cierpień fizycznych i psychicznych, o przestępstwach, wykroczeniach przeciwko zdrowiu i mieniu, a także przypadkach używania narkotyków.

Informacje pozyskiwane będą bezpośrednio od rad pedagogicznych, uczniów i rodziców.

Mając na uwadze realizację praw dzieci i młodzieży do kształcenia i wychowania oraz opieki, a także zapewnienie bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki, w związku z nasilającymi się aktami przemocy w szkołach powyższe zadanie traktowane jest jako priorytetowe.

Liczę na dobrą współpracę oraz otwartość w przekazywaniu informacji

Z poważaniem
Śląski Kurator Oświaty
Dr Marian Drosio

 

I LO Brązowa Szkoła 2018

Nasze galerie