Szkolny Klub Europejski

poniedziałek, 05 lutego 2007 00:00
Drukuj
Co działo się w I okresie w Szkolnym Klubie Europejskim?

W Zespole Szkół  Ogólnokształcących w Zabrzu w okresie zimowym 2006/2007
odbyły się dwa konkursy dla uczniów gimnazjum:

 

•  Quiz Europejski dla uczniów klas I  - 24 X 2006 (mgr I. Tworuszka)
•  Konkurs na „Poliglotę Jedynki” w ramach Europejskiego Dnia Języków - 26 IX 2006 (mgr S. Gołkowska)

 

Młodzież z klasy Ia2, pod opieką mgr S. Gołkowskiej, wzięła udział  w spotkaniu z posłem A.Gałażewskim, wiceprzewodniczącym sejmowej komisji ds. UE- 30X 2006.
Jako opiekun SKE zgłosiłam szkołę do udziału w V edycji programu edukacyjnego
„Moja szkoła w Unii Europejskiej”.
Prowadziliśmy również w ciągu całego półrocza działalność informacyjną, przygotowując gazetki na tablicach klubowych umieszczonych na wysokim parterze :
„Europejski Dzień Języków” (mgr S. Gołkowska )
„Finlandia przewodzi UE”; „UE w liczbach”; „Informacje o konkursach”; „Szwecja –wielki kraj sąsiedzki”; „Amnesty International –Maraton pisania listów”; „Boże Narodzenie w krajach UE”; „Zmiany w UE w 2007 r.”, (mgr I. Tworuszka).
 

Czterech uczniów liceum uczestniczyło w okręgowych etapach Olimpiad Wiedzy o Unii Europejskiej (organizowanych przez WSH w Pułtusku i Uniwersytet Szczeciński).


mgr Izabela Tworuszka