• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Terminarz kontaktów

Drukuj PDF

TERMINARZ KONTAKTÓW Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2017/2018

 

 6 września 2017 r. 

godz.1700 – liceum, godz.1800 - gimnazjum

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów gimnazjum i liceum.

Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszamy do auli.

 

22 listopada 2017 r. godz. 1700 

Konsultacje rodziców z wszystkimi nauczycielami (wychowawcy klas przygotują karteczki z ocenami cząstkowymi).

 

 

do 18 grudnia 2017 r. wychowawcy klas maturalnych przygotują dla rodziców pisemną informację

                                         o ocenach śródrocznych.              

24 stycznia 2018 r.

godz.1700 – gimnazjum, godz.1800 - liceum.

Spotkanie rodziców z wychowawcami.

  

 21 marca 2018 r. godz. 1700

 Spotkanie rodziców klas maturalnych z wychowawcami.

Konsultacje z rodzicami (dotyczą wszystkich klas).

 

  23 maja 2018 r.

1700 – gimnazjum, 1800 - liceum.

 Wywiadówka przed zakończeniem roku szkolnego.

    

……...* czerwca 2018 r. 

Spotkanie tylko dla rodziców nie korzystających z dziennika elektronicznego z wychowawcą w sprawie pozyskania informacji o przewidywanych dla dziecka rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie zachowania.

 

 

* data dzienna zostanie podana przez wychowawców na początku czerwca 2018 r.