• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

RODO- informacje

Drukuj PDF

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZSO W ZABRZU

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu  z siedzibą przy ul. Wolności 323 (zwany dalej szkołą) danych osobowych uczniów szkoły oraz ich rodziców w związku z wykonywaniem zadań statutowych w powiązaniu z przepisami prawa regulującymi funkcjonowanie sfery oświatowej.

Administratorem danych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu 

Kontakt z ZSO : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe uczestników są przetwarzane dla potrzeb związanych, m. in. z postępowaniem rekrutacyjnym do szkoły, z prowadzeniem procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, z organizacją egzaminów zewnętrznych, z wykonywaniem zadań wyznaczonych przez organ nadzoru pedagogicznego i JST oraz archiwizacją danych. Podanie danych, w myśl przepisów prawa regulujących system oświaty, jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do realizowania nałożonych na szkołę obowiązków prawnych.

W przypadkach nieobjętych regulacjami prawnymi, o których wyżej, szkoła może wymagać wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów i rodziców np. w celach promocyjnych lub prowadzenia innej działalności niż statutowa.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarza się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w związku z uchyleniem dyrektywy 95/46/WE , zwane dalej RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych, lub rozporządzenie 2016/679.

Odbiorcy danych

 Informujemy uczniów i ich rodziców, że po uwzględnieniu zapisów art. 28 rozporządzenia 2016/679 możemy powierzyć przetwarzanie danych podmiotom wykonującym usługi niezbędne do funkcjonowania szkoły. Są to m. in.: dostawcy usług internetowych, usług hostingowych, firmy dostarczające elektroniczne narzędzia wspomagające proces edukacji.

Odbiorcami danych mogą być podmioty i organy, którym jesteśmy zobowiązani je udostępnić na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dostęp do danych

Uczniowie (pełnoletni) i ich rodzice mają dostęp do swoich danych, możliwość ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia w zależności od tego, co jest podstawą ich przetwarzania.

Okresy przechowywania danych jest uzależniony od:

  • przepisów prawa, które regulują nasze obowiązki,

  • realnych potrzeb, jakie ustalamy sami i na czas każdorazowo określany, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody udzielanej przez rodziców lub pełnoletnich uczniów.